Algemene informatie

Vakbegrip is een serie lessen voor taal- en rekenonderwijs in mbo 2 en 3. Bij taal wordt er gewerkt met motiverende teksten die aansluiten bij de beroepsinteresses van de studenten. Bij rekenen worden de opgaven aan de hand van realistische contexten gepresenteerd. Het betreft dus een rijk gevuld programma met beroepsgerelateerde context met de bijbehorende beroepstaal en rekenopgaven.

Vakbegrip is door de CED-Groep ontwikkeld in opdracht van Het Steunpunt Taal en Rekenen mbo en is gebaseerd op de strategieën van Nieuwsbegrip en Nieuwsrekenen. Het zijn aanvullende leerlijnen die naast de reguliere lesmethodes gebruikt kunnen worden. Voor de sectoren Techniek en Handel & Economie zijn er teksten met opdrachten voor begrijpend lezen en woordenschatlessen beschikbaar. Voor Zorg & Welzijn (inclusief Sport & Bewegen) zijn er rekenopgaven. De doelgroep bestaat uit mbo-studenten die toegeleid moeten worden naar niveau 2F van het referentiekader.

Gedurende de periode april 2012 – zomer 2013 zal de website geleidelijk gevuld worden. Dit gebeurt tweewekelijks voor de drie sectoren tegelijk.