Niveaus Vakbegrip

De lessen in Vakbegrip zijn ontwikkeld aan de hand van de niveau-indicaties die in het referentiekader Nederlandse taal en rekenen zijn geformuleerd. Hiermee is wettelijk vastgelegd welk niveau leerlingen moeten beheersen bij de overgang naar een ander schooltype. Onderstaande tabel geeft grofweg de niveau-indeling per schooltype weer.

Referentieniveaus
Niveau Verworven
1F eind primair onderwijs
2F eind vmbo en mbo-1, 2 en 3
3F eind mbo-4 en havo
4F eind vwo

Op de website Taal en Rekenen www.taalenrekenen.nl staat meer gedetailleerde informatie over de referentieniveaus voor taal en rekenen en hoe deze kunnen worden uitgewerkt.

Voor de sectoren Techniek en Handel & Economie bestaat Vakbegrip uit taallessen. Deze beslaan uitsluitend een deel van het domein Lezen en worden op drie niveaus ontwikkeld: 1F, een niveau tussen 1F en 2F* en 2F.
Voor de sector Zorg & Welzijn bestaat Vakbegrip uit rekenlessen. Deze bevatten opgaven die bij verschillende domeinen kunnen horen en worden op niveau 1F of 2F ontwikkeld. Een uitgebreidere beschrijving hoe de niveaus in de Vakbegriplessen worden bepaald, vindt u in de algemene docentenhandleiding.

 


* Dit tussenniveau is geen officieel referentieniveau.