Sector Techniek

Voor de sector Techniek bestaat Vakbegrip uit een serie taallessen op drie taalniveaus. Deze Vakbegriplessen hebben tot doel studenten op een motiverende manier hun leesvaardigheid en woordenschat te laten vergroten. Daarom sluiten de lessen inhoudelijk aan bij de beroepsinteresse van studenten binnen Techniek.

In totaal komen er 32 leeslessen en 32 woordenschatlessen voor de sector Techniek beschikbaar. Verdeeld over de volgende drie taalniveaus: 1F, van 1F naar 2F* en 2F. Dit betekent dit dat er per taalniveau tien tot elf lessen beschikbaar zullen komen.

Voorbeelden van beroepsgerichte onderwerpen die in aanmerking komen, zijn: uitvindingen, energiebesparing, duurzaamheid in de bouw, loopbaanverhalen, enzovoorts.* Dit tussenniveau is geen officieel referentieniveau.