Sector Zorg & Welzijn

Voor de sector Zorg & Welzijn (inclusief Sport & Bewegen) bestaat Vakbegrip uit een serie lessen op twee rekenniveaus. De lessen stellen de studenten in staat om de technische rekenvaardigheden, die zij leren tijdens hun reguliere rekenonderwijs, toe te passen in realistische contexten.

In totaal komen er 32 rekenlessen met elk drie contextopgaven voor deze sector beschikbaar. Voor rekenen onderscheidt Vakbegrip twee niveaus naar het referentiekader rekenen: 1F en 2F. Elke rekenles bestaat uit een introducerende context (leestekst) gevolgd door drie opgaven. Elke opgave bestaat uit een aanvullende context en bijbehorende opdracht(en).

Voorbeelden van beroepsgerichte onderwerpen die in aanmerking komen zijn: uitvindingen binnen de sectoren Zorg, Welzijn en Sport & Bewegen, voeding en gezondheid, recreatie en bewegen, patiënten-/bewoners-/kinder-/gehandicaptenzorg, duurzaamheid, enzovoorts.