FAQ

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over Vakbegrip.
Wordt uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Klik op de onderstaande vragen om het antwoord te bekijken.

Voor welke niveaus en leerjaren van het mbo is Vakbegrip bestemd?
uitklappen

Vakbegrip is primair gericht op studenten in het mbo op niveau 2 en 3. Vakbegrip kan onafhankelijk van het leerjaar ingezet worden. Alle studenten die naar 2F niveau van het referentiekader geleid moeten worden, kunnen gebruik gebruikmaken van Vakbegrip.

Is Vakbegrip een complete lesmethode?
uitklappen

Vakbegrip is een aanvullende leerlijn op het reguliere reken- of taalonderwijs binnen mbo.

Kunnen de studenten op de computer aan de slag?
uitklappen

Vakbegrip is geen digitaal lesmateriaal. De verspreiding is digitaal, maar de lessen zijn zo ontwikkeld dat ze uitgeprint het beste tot hun recht komen.
Het staat u echter vrij om de Vakbegriplessen onder de studenten op papier of digitaal te verspreiden en het henzelf te laten printen.
Digitale verspreiding (Word of pdf) kan via e-mail, een map op de schoolserver of een ELO.

Hoe verhouden de niveaus van Vakbegrip zich tot de niveaus van Nieuwsbegrip?
uitklappen

Van de leeslessen Vakbegrip zijn de teksten op 1F niveau vergelijkbaar met niveau B teksten van Nieuwsbegrip. Teksten op 2F niveau zijn vergelijkbaar met niveau C teksten van Nieuwsbegrip. Teksten die van 1F naar 2F zijn, liggen tussen niveau B en C in van Nieuwsbegrip.

Komen er, zoals bij Nieuwsbegrip, elke week nieuwe lessen op de website?
uitklappen

Vakbegrip zal voor elk van de drie gekozen sectoren in totaal 32 modules bevatten. Gedurende de periode april 2012 tot zomer 2013 zullen deze lessen op de site geplaatst verschijnen. Dit houdt ongeveer in: gedurende lesperiodes om de week.

Zijn er ook mogelijkheden om te toetsen?
uitklappen

Vakbegrip levert naast de lessen geen toetsmateriaal. Het staat u vrij om zelf een toets te ontwikkelen op basis van Vakbegrip, bijvoorbeeld een woordenschattoets. Aangezien de materialen ook in Word te downloaden zijn, kan dit vrij gemakkelijk.

Ik wil graag mijn wachtwoord wijzigen, kan dat?
uitklappen

Nee, helaas is het niet mogelijk om het wachtwoord dat automatisch gegenereerd bij uw registratie te wijzigen.
Wel kunt u uw wachtwoord opnieuw opvragen door rechtsboven op de site te klikken op de link 'Uw wachtwoord vergeten?'

Bij de leeslessen Vakbegrip kloppen de regelnummers van de tekst soms niet met de opdrachten. Hoe krijg ik dat kloppend?
uitklappen

U voorkomt dit probleem door de tekst altijd als pdf-bestand te downloaden. De leesopdrachten zijn gebaseerd op die versie.
Opent u de tekst met Word dan kunnen de regelnummers al verspringen doordat u een andere Word-versie heeft of een andere pagina-instelling dan de auteurs.

Waarom ontbreekt er een les?
uitklappen

In Vakbegrip komen verschillende leesstrategieën aan bod die gekoppeld zijn aan vaste lesnummers. Omdat Vakbegrip tot zomer 2013 nog in ontwikkeling is, zijn er tot die tijd verschillende ontwikkelaars druk bezig om lessen te ontwikkelen. Soms is een les met een hoger nummer eerder klaar dan een les met een lager nummer. We publiceren de lessen zodra ze klaar zijn.